Lesboeken

Ik maak in de lessen gebruik van door mij samengestelde boeken waarin ik aan kan wijzen van welke akkoorden, theorie of toonladders er in een bepaald muziekstuk gebruik wordt gemaakt. Thuis kan het boek vervolgens als naslagwerk fungeren.

Lesboek Prijs
Akkoorden € 15,-
Theorie € 17,50
Toonladders € 20,-
Noten Lezen € 22,50

Lesboeken zullen tussentijds worden gefactureerd omdat deze onder het 9% btw tarief vallen.